mass-massage-therapy-massages-haarlem

Welkom bij Mass Massage Therapy!


Massage op maat!


De algemene voorwaarden van Mass Massage Therapy

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.

 

Als u een afspraak voor een massage behandeling maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

Voor een eerste massagebehandeling zal er een aantal vragen gesteld worden ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op. Dit zijn algemene vragen maar wel belangrijk om te weten of u wel gemasseerd kan/mag worden.

 

Na elke massage behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage behandeling ervaren is.

 

Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

 

Mass Massage Therapy zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

 

Mass Massage Therapy onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op professionele kennis uit behaalde diploma’s Klassieke massage en Massage Therapie.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan verstrekt, zodat de massage verantwoordelijk en veilig uit te voeren is.

 

De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Mass Massage Therapy en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Mass Massage Therapy is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel, van welk aar dan ook, als gevolg van verzwijgen of onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen zoals medische, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

Mass Massage Therapy is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

 

Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.

 

Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het wenselijk om ons hiervan telefonisch op de hoogte te stellen of een whatsapp bericht achter te laten.

 

Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Mass Massage Therapy. Uit goede vertrouwen wordt dat ook van de klant verwacht.

 

Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht.

 

Mass Massage Therapy behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze eigen administratie.

 

Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als de massagetherapeut is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

 

Indien u uw eigen handdoek wil meenemen zal dat worden gewaardeerd. Een middelgrote of twee middelgrote handdoeken zijn voldoende.

 

In de praktijk zijn er verschillende soorten massage oliën en tools die mogelijk gebruikt worden voor de behandeling.

 

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

Betaling geschiedt contant of directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage.

×